Afbestilling
Der er mulighed for afbestilling af reservationen på følgende vilkår:

Generelt
I forbindelse med online handel er der en obligatorisk 14 dages fortrydelsesret. Ved afbestilling inden for de første 14 dage returneres således hele det indbetalte beløb. Det samme gælder for reservationer der er foretaget telefonisk, dog returneres det betalte reservationsgebyr ikke.

Afbestilling med afbestillingssikring
I forbindelse med reservation, online såvel som telefonisk, er der mulighed for at tegne en afbestillingsbeskyttelse. Den koster 4 % af den samlede pris for det bestilte og dækker ved afbestilling frem til dagen før ankomst i tilfælde af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald i den nærmeste familie.

Ved afbestilling indtil kl. 12:00 på dagen før ankomstdagen returneres det indbetalte beløb med fradrag for betalingen for afbestillingsbeskyttelsen. Returnering sker mod fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring ved sygdom, bekræftelse fra sygehus eller behandlende læge ved tilskadekomst eller kopi af dødsattestens forside i tilfælde af dødsfald.

Afbestillingsbeskyttelsen skal tegnes ved bestilling eller senest ved betaling. Afbestillingsbeskyttelsen kan ikke efterfølgende annulleres.

Afbestilling uden afbestillingssikring
Ved afbestilling tidligere end 30 dage før ankomst returneres hele det indbetalte beløb fratrukket et administrationsgebyr på kr. 500,- pr. afbestilt enhed..

Afbestilling mindre end 30 dage før ankomst medfører ingen tilbagebetaling.