INFORMATION OM COVID-19 RESTRIKTIONER 2021!

De danske campingpladser har myndighedernes tilladelse til at åbne “normalt” til sæsonstart 2021. Nedenstående er retningslinjer campingpladserne har modtaget fra myndighederne:

Forsamlingsforbuddet:
Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i inden- og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 5 personer er til stede.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke:
En persons sommerhus, campingvogn og lignende er som udgangspunkt omfattet af en persons private bolig. Arrangementer, begivenheder eller lignende, hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende deltager, gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Mundbind:
Der skal bæres mundbind på offentlige steder, hvor der er fødevarer, som f.eks. køkken på en campingplads. Der skal desuden bæres mundbind i reception/butik. Mundbind anbefales, hvis der er områder hvor det er svært at holde afstand, eller tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås.

Tiltag på Riis Feriepark:
Der er opsat dispensere med håndsprit i fælleskøkken, toilet- og badefaciliteter. Der er håndsprit i reception og butik.
Vi anbefaler brug af mundbind i toilet- og badefaciliteter men er ikke et krav.
Der vil foreløbig være etableret ind- og udgang i herre- og dameafdeling.
Der vil være desinfektionsmiddel til køkkenbordene til rådighed i fælleskøkkenet. Krav om mundbind, forsamlingsforbud og afstandskrav skal overholdes.
Der vil være personbegrænsning i fælleskøkken, butik og reception.
Ved rengøring vil de enkelte faciliteter blive lukket af indtil rengøring er afsluttet. Brug derfor de alternativer der findes på pladsen mens rengøring finder sted.
Mundbind og håndsprit kan købes i både butik og reception.
Afstandskravet gælder alle steder både inde og ude.
Det forventes at forældre informerer deres børn om restriktionerne både inde og ude.
                                                                                                             

Gæster:
Vi opfordrer til, at der indtil videre inviteres færrest mulige gæster udefra.

Øvrigt:
Vi kan kun opfordre alle til at bruge den sunde fornuft, holde afstand (2 meter) og i øvrigt overholde alle gældende restriktioner og anbefalinger. Der vil være skiltning overalt, der hjælper med at huske reglerne. Eventuelle spørgsmål kan rettes til receptionen.

Særligt omkring rengøring af faciliteter:

Vi starter hver morgen med at gøre herre- og dameafdelingerne rene først. Mens der gøres rent, vil den enkelte afdeling være lukket af og man skal derfor benytte enten familierummene i samme bygning eller faciliteterne i hovedbygningen.

Generelt vil det være sådan, at når en facilitet rengøres kan den ikke samtidig benyttes, men der vil altid være et alternativ.

Kl. 10.00 – 11.00 vil køkkenet være lukket af for rengøring. Opvask m.m. kan alternativt foregå i det fri i grillhuset.

I køkkenet vil der være overflade desinfektion til fri afbenyttelse. Vi henstiller til at det bruges afslutningsvis, når man har rengjort sin køkkenarbejdsplads. Køkkenbordet sprøjtes med produktet og der tørres efter med papir.

Vi håber at ovennævnte tiltag vil være til mindst mulig gene for alle gæster.

Smitte:

Såfremt man under eller umiddelbart efter et ophold på Riis Feriepark konstaterer at man enten selv, én i familien eller en gæst er blevet smittet, har man pligt til at underrette receptionen, som herefter vil igangsætte de nødvendige tiltag vedr. kontaktsporing/inddæmning af smitten.